INCENTIVNÍ PROGRAM PRO MEZINÁRODNÍ VIP SKUPINU

Dostali jsme poptávku od švýcarské agentury, jíž dlouhodobý klient se sídlem v USA zadal pro své partnery zorganizovat incentivní program, který by byl navázán na prohlídku firemní továrny v severozápadních Čechách. Klient velmi dbal na označení všech použitých dopravních prostředků firemními logy, ať už se jednalo o autobusy, historické tramvaje či loď. Program začínal neformální večeří konanou ve starých sklepních prostorách jedné slavné pražské restaurace a pivnice. Druhý den po dopolední návštěvě v továrně klienta se skupinka přesunula zpět do Prahy, kde si užila překrásné jarní počasí během večerní projížďky na lodi zakončené večeří přímo na palubě. Třetí den dopoledne byl věnován okružní jízdě Prahou historickou tramvají a prohlídkou Pražského hradu. Odpoledne se skupina přesunula do bývalé vojenské základny nedaleko Prahy, kde si účastníci vyzkoušeli jízdu s těžkou vojenskou technikou. Na poslední den byla připravena zábavná a dobrodružná hra, při které hosté během jízdy slavnými Trabanty poznávali Prahu a při tom plnili všelijaké vypečené úkoly.
“Chtěli bychom Vám ještě jednou poděkovat za vynikající spolupráci, která vedla ke společnému úspěchu ve prospěch našeho klienta .“ D.R.
Organizační tým incentivní akce: Fanny Desbos, Daniel Kožík

Have you found this reference interesting? Are you planning a similar incentive?
Let us know!