INCENTIVNÍ PROGRAM PRO PRODEJCE PŘEDNÍ FRANCOUZSKÉ BANKY

Zadání od klienta bylo pro tuto incentivu v Praze uspořádat „nezapomenutelný den“ s „netradiční prohlídkou města“ k utužení týmového ducha zaměstnanců. Většina z nich byla v Praze poprvé. Program začal dopolední multimediální prohlídkou města, kdy během procházky Prahou poznávaly jednotlivé skupinky její krásy za pomoci nejnovějších technických pomůcek a aplikací. Po poledním, tradičním českém obědě následovala soutěž zručnosti v modelování ledových soch doplněná občerstvením pro zahřátí. Po krátkém odpočinku v hotelu se celá skupinka odebrala do francouzské restaurace s dechberoucím výhledem na řeku Vltavu a Pražský Hrad. Účastníci incentivního programu byli nakonec obdarování tradičními českými dary pro krásnou památku na pobyt v Praze.

Event management team: Daniel Kožík, Fanny Desbos

Have you found this reference interesting? Are you planning a similar incentive?
Let us know!