INCENTIVNÍ PROGRAM V ČESKÉM DUCHU

Partnerská agentura z Německa nás požádala o vytvoření doprovodného incentivního programu pro nadnárodní společnost působící v odvětví řízení portfolií. Cílem připravovaného programu byla maximální možná podpora celkového úspěchu setkání manažerů této společnosti. Agentura Maxin PRAGUE připravila tedy program pro partnery delegátů, kteří se vydali na prohlídku Pražského Hradu v doprovodu našich zkušených průvodců a dále pak společnou večeři pro všechny účastníky v jedné z nejkrásnějších typicky českých restaurací . Vrcholem celého programu byla společná zábavně poznávací soutěž, při které jednotlivé týmy procházely Starým městem a seznamovaly se nejen s historií, současností, ale i s typicky místní kuchyní a samozřejmě výtečným českým pivem. Celý zážitek byl navíc umocněn výrobou památných triček pro všechny zúčastněné a cen pro vítěze soutěže.

Event management: Daniel Kožík

Have you found this reference interesting? Are you planning a similar incentive?
Let us know!